Visie en beleid Apotheek Wassenaar

Visie
Apotheek Wassenaar  stelt de cliënten  centraal en vindt dat deze de best mogelijke farmaceutische zorg  van de apotheek mag verwachten.
Cliënten  dienen zoveel mogelijk de regie over hun eigen medicatie te hebben.
Informatie over en herhalen van de medicatie zijn onze speerpunten. De apotheek is aanvullend en begeleidend.  Door goede samenwerking met de huisarts en thuiszorg kan professionele zorg geleverd worden.

Beleid
Informatie over geneesmiddelen vindt mondeling en elektronisch plaats.
Door personeel zelf op te leiden  en regelmatige scholing wordt de kwaliteit van de medewerkers gewaarborgd. En kan juiste informatie verstrekt worden.
Door gebruik te maken van up to date ICT,  zoals  de herhaalservice, de app MedGemak en www.Mijngezondheid.net , ons track en trace systeem en onze website www.apotheekwassenaar.nl zorgen wij voor optimale ondersteuning voor de regiefunctie van de patiënt.