Alle apotheken en huisartsen in Huizen bieden hun patiënten binnenkort de mogelijkheid om hun gegevens in te zien en online diensten te gebruiken via het portaal MijnGezondheid.net. In februari is er een gezamenlijke kick-off, waar afspraken worden gemaakt over de introductie en het gebruik. Want de zorgverleners trekken samen op. Zowel bij de implementatie, als in de communicatie naar patiënten. Hoe dat verloopt, leest, hoort en ziet u in de nieuwskanalen van PharmaPartners. In dit eerste bericht, middenin de e-healthweek, vertelt apotheker Tjeerd Wassenaar wat de plannen zijn.

De Huizense apotheken en huisartsen vonden het in 1996 al zinvol om de automatisering gezamenlijk te organiseren. Ze richtten de Stichting Automatisering Gezondheidszorg Huizen (SAGH) op en kozen voor  Pharmacom en Medicom, de vergaand geïntegreerde zorgsystemen van PharmaPartners. Inmiddels vertegenwoordigt de stichting vijf apotheken en 20,6 fte huisartsen. Samen leveren zij zorg aan de 50.000 inwoners van het Gooise dorp Huizen.

Te vroeg

In een vroeg stadium zagen de zorgverleners uit Huizen de voordelen en het belang van eHealth, vertelt SAGH-bestuurder en apotheker Tjeerd Wassenaar. “Jaren geleden stapten we al in een pilot met de eerste versie van MijnGezondheid.net”, vertelt hij. Maar de tijd bleek er nog niet rijp voor. “Niet alle huisartsen deden mee, waardoor het voor ons als apothekers minder interessant werd. En het systeem werkte nog niet optimaal.” Zoals vaker bij innovatietrajecten, ebde het oorspronkelijke enthousiasme weg en werd het portaal steeds minder gebruikt. “Met uitzondering van een paar gezondheidscentra, die het portaal omarmden en het met name gebruiken voor e-consult en online afspraken maken”, aldus Wassenaar.

Beter bedienen

Inmiddels liggen de kaarten anders. Anno 2018 is online dienstverlening eerder regel dan uitzondering. En de zorg moet daarin mee. Omdat patiënten het willen, maar ook omdat wetgeving zorgverleners verplicht zorggegevens digitaal toegankelijk te maken voor hun patiënten. Wassenaar: “Die verplichting speelt mee, maar is niet de hoofdreden om e-health breed te implementeren in Huizen. Dat komt vooral voort uit de visie dat we onze patiënten beter willen bedienen. Dat lukt het beste als alle huisartsen en apotheken dezelfde e-healthproducten aanbieden en daar samen over communiceren naar patiënten.”

Huizens protocol

Begin februari komen de apothekers en huisartsen bij elkaar voor een startbijeenkomst. PharmaPartners laat daar de mogelijkheden van het systeem zien en er wordt een Huizens e-healthprotocol opgesteld. Dat vormt de basis voor de uitrol van e-health in de gemeente. “We gaan voor het complete pakket: website, patiëntenportaal en app. De toegankelijkheid van MijnGezondheid.net is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Met het volledige e-healthpakket wordt het voor patiënten veel makkelijker om hun gezondheidszaken online te regelen en te communiceren met hun arts en apotheker. Als apotheken kunnen we de herhalingen beter organiseren, patiënten hebben toegang tot hun actuele medicatieoverzicht en kunnen zelf een medicatiepaspoort uitdraaien en de huisarts beschikt over een up-to-date portaal dat het online afspraken maken, e-consult en het delen van labwaarden ondersteunt.”

Buddy-aanpak

Na de kick-off en scholing vanuit PharmaPartners, gaan de praktijken en apotheken zelf aan de slag. Daarbij gaan de voorlopers de anderen meenemen, vertelt Wassenaar. “We maken gebruik van een buddy-aanpak. Daarnaast huren we een ICT’er in die praktijken en apotheken de helpende hand biedt en langskomt als er problemen zijn. Die kan ook helpen om de teams mee te nemen in het gebruik van e-health. Al ligt die taak voor een belangrijk deel bij de huisartsen en apothekers zelf. We hebben samen een afspraak gemaakt, dat is wat mij betreft een belangrijke motivatie om er ook samen de schouders onder te zetten. En daar kunnen we elkaar ook op aanspreken.”

Leuker

Uiteindelijk zal e-health voor alle partijen wat opleveren, verwacht Wassenaar. “Het werk wordt er leuker door. Je krijg op een andere manier contact met patiënten en een mogelijkheid om de veelheid aan vragen efficiënt af te handelen. Daardoor blijft er meer tijd over voor mensen die niet goed met automatisering overweg kunnen en mensen die meer zorg nodig hebben. Het mes snijdt aan twee kanten.” Tegelijkertijd geeft het een impuls aan de onderlinge samenwerking, merkt Wassenaar. “Door het toegenomen aantal standaarden, hoeven we minder in discussie over de farmacotherapie. Op deze manier vinden huisartsen en apothekers elkaar weer. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en voor je plezier in het werk.”