Belangrijke informatie voor Novopen® Echo® en Novopen® 5 gebruikers

Novo Nordisk heeft ontdekt dat er een probleem kan zijn met de patroonhouder van een beperkt aantal insulinepennen van het type NovoPen® Echo® en NovoPen® 5. De patroonhouder kan beschadigd raken als deze wordt schoongemaakt met bepaalde schoonmaakmiddelen. Als de pen wordt schoongemaakt volgens de instructies in de gebruikershandleiding, is er geen reden om aan te nemen dat de patroonhouder beschadigd raakt.

Uit voorzorg biedt Novo Nordisk diabetespatiënten, die een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5 met de betreffende patroonhouder gebruiken, de mogelijkheid om de patroonhouder kosteloos om te wisselen. U kunt het chargenummer van uw pen op www.novonordisk.nl invullen om te controleren of de patroonhouder van uw pen verwisseld moet worden. U kunt hiervoor ook bellen met de afdeling Informatie en Service van Novo Nordisk via 0172-449600 (tijdens kantooruren).

U kunt de chargenummers vinden op de instelknop van de pen, zoals hieronder weergegeven:

NovoPen

De rode vierkanten geven aan waar het chargenummer zich bevindt op de pen. Bijvoorbeeld: het chargenummer op de pen links is FVG7364.

Gebruikt u een andere pen dan NovoPen® Echo® of NovoPen® 5, bijvoorbeeld NovoPen® 4, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt erop vertrouwen dat de pen naar behoren werkt.

Het gebruik van een pen met een beschadigde patroonhouder kan er mogelijk voor zorgen dat u minder insuline injecteert dan u heeft ingesteld, al is de kans hierop erg klein. Te weinig insuline kan leiden tot een hogere bloedsuikerspiegel. De verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel (een hyper) treden meestal geleidelijk op en kunnen het volgende omvatten: een rode, droge huid; sufheid of vermoeidheid; droge mond; adem die naar fruit (aceton) ruikt; vaker plassen; dorst; verlies van eetlust; misselijkheid of braken. Het kan ook zijn dat u geen lichamelijke verschijnselen van een hoge bloedsuiker ervaart, maar het pas opmerkt tijdens bloedsuikermetingen.

Wat u moet doen als u gebruik maakt van een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5:

  • U kunt het chargenummer van uw pen op www.novonordisk.nl invullen om te controleren of de patroonhouder van uw pen verwisseld moet worden.
  • Als uw patroonhouder verwisseld moet worden, registreer dan uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aantal patroonhouders) op onze website, www.novonordisk.nl of neem contact op met de afdeling Informatie en Service via 0172-449600. Na registratie ontvangt u een nieuwe patroonhouder voor uw pen.

Indien u vermoedt dat uw patroonhouder beschadigd is let dan op het volgende:

  • Stop nooit uw behandeling met insuline zonder eerst met uw arts te overleggen.
  • Let op uw bloedsuikerspiegels en wees alert op de verschijnselen van een hoge bloedsuikerspiegel. Als u een hoge bloedsuiker ervaart meet dan uw bloedsuikerspiegel zoals uw diabetesbehandelaar u dat heeft verteld. Neem vervolgens de juiste maatregelen en neem contact op met uw diabetesbehandelaar.

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken neem dan contact op met Novo Nordisk B.V, uw diabetesbehandelaar of met ons.

2018-02-19T16:23:39+02:00 11-07-2017|